Boksta 1. Kad. Antrenör Kursu Açılıyor.

Türkiye Federasyonu Başkanlığının 2017 yılı faaliyet programında yer verdiği 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu üç etap halinde yapılması planlanmış olduğu, ikinci etap kursların 11-22 Eylül 2017 tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenecektir.

Ayrıca, üçüncü etap kurslarınında 02-13 Ekim 2017 tarihinde Sakarya’da yapılacağı federasyonun resmi web sitesinde ilan edilmiştir.

Erzurum ve Sakarya’da düzenlenecek kursların katılım şartlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. Ayrıca  ilgili yazının tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız!

1-Kursa kabul edilecek kursiyer sayısı (her bir kurs için) en fazla 80 kişiyi geçmeyecektir.

2-Müracaatlarda 80 kişiyi geçmesi halinde değerlendirme yapılacaktır.

Yapılacak değerlendirmelerde kabul sıralamaları Antrenör Eğitim Talimatı gereğince şu şekilde olacaktır.

 1. a)            Milli Sporcular
 2. b)           Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) mezunları
 3. c)            Diğer üniversite mezunları
 4. d)           Kursun yapılacağı bölgenin başvuruları değerlendirmeye girecektir.

 

Kursa ilişkin genel bilgiler için iletişim: Satılmış ÇOLAK- 0532 596 92 00

Kursa katılacak adaylar, 10 Eylül 2017 Pazar günü saat 10:00’da Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde bulunacaklardır.

11-22 EYLÜL 2017 TARİHLERİ ARASINDA ERZURUM İLİNDE YAPILACAK OLAN BOKS 1.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

a)En az Lise veya dengi okul mezunu olmak, ( Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

 1. b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,
 2. c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli İflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi  ceza almamış olmak,
 3. d) En az 20 yaşını doldurmuş olmak
 4. e) 07/ 01 /1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.
 5. f) En az 3 yıl Lisanslı Boks yapmış olacak, olduğuna dahil Boks yaptığı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden 3 yıllık Lisanslarını çıkartıp dosyalarında bulunacaktır.

KURSA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

 1.            Kurs katılım formu (Bu form kursun yapılacağı ilde kurs yöneticisi tarafından verilecektir.)
 2.            4 adet vesikalık Fotoğraf (4,5×6 cm orijinal fotoğraf )
 3.            Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti ( Milli Eğitim Müdürlüğü veya Noterce tasdik edilecektir ).
 4.            Savcılık iyi hal kâğıdı (aslı)
 5.            Sağlık raporu (hükümet tabipliğinden veya sağlık ocaklarından) – (aslı)
 6.            Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı)
 7.            Nüfus cüzdanı Fotokopisi
 8.            Boks yaptığına dahil 3 yıllık lisans
 9.            Kursa katılmak için aranan şartları yerine getirenler en geç 7 Eylül 2017 Perşembe’ye kadar müracaat ücretlerini Türkiye Boks Federasyonu’nun

Halk Bankası Opera Şubesi IBAN TR 45 0001 2009 4130 0005 0000 07 lu hesaba en 300 TL yatıracaklardır. Dekonta “ 1. kademe Boks yardımcı “ olarak yazdırılacaktır. ATM makbuzu kabul edilmeyecektir. Kursa müracaat edecek kursiyerler evraklarını mavi dosya içerisinde hazırlayıp, müracaat yerinde teslim edecektir.

Ücret makbuzu diğer evraklarla birlikte kurs yöneticisine teslim edilecektir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir