Muay Thai Aday Hakem Kursu Açılıyor

Türkiye Muya Thai Federasyonunun 2016 yılı faaliyet programında yer alan 3-14 Şubat 2016 tarihleri arasında İstanbulda düzenleneceği federasyonun resmi web sitesinden duyurulmuştur.

Düzenlenen bu Aday Hakem Kursuna “Amatör Muaythai Hakem Talimatı Madde 24’te, ve Muay Thai Federasyonu Yönetim Kurulunun 24.12.2011 ve 21.12.2013 tarihinde aldığı kararlar çerçevesinde hakem olabilme şartlarını taşıyanlar katılabilecekleri açıklanmıştır.

Kurs Yeri:
İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Kurs ile ilgili her türlü konu hakkında bilgi almak için İl Temsilcisi Süleyman BABACAN ile 0535 647 38 89 numaralı telefon üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Kurs Eğitimenlerinin isimleri aşağıda yer almaktadır.
1- Yılmaz UYANIK – Eğitim Genel Koordinatör Yrd. (Kurs Eğitmeni)
2- Hacı TÜRK – Uluslar arası Hakem (Kurs Eğitmeni)
3-Abdullah KANDEMİR (Fed.Gör-Kurs Yöneticisi)

MUAY THAİ ADAY HAKEM KURSUNA KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER
1. Kursa katılmak için dilekçe formu (www.muaythai.gov.tr indirilebilir).
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. Sabıka kaydı (Savcılıktan)
4. En az Lise Diploma fotokopisi, öğrenim belgesi(Üniversite Öğrencileri İçin) (Kurumundan veya Federasyon kurs yöneticisinden aslının aynısıdır tasdikli)
5. Sağlık raporu,
6. 4 adet vesikalık fotoğraf
7. Cezasının bulunmadığına dair Gençlik ve Spor il Müdürlüğünden belge,
8. Muay Thai lisansı fotokopisi
9. Kursa katılım ücreti, Kimlik ücreti ve Diploma ücreti toplam 200 TL Banka Dekontu Üniversite öğrencilerine 100 TL olup,Bedensel Engellilere Ücretsizdir.Bankaya ödendiğine dair makbuz, kurs ücreti kurs bitimi öncesi yatırılmış olmalıdır. Elden ücret alınmayacaktır.

Banka Hesap Bilgileri Aşağıda Yer almaktadır.
Banka Adı : Türkiye Garanti Bankası
Özel Gelir Hesabı I B A N : TR98 0006 2000 7110 0006 2990 44
Eki: Hakem Olabilme Şartları ektedir.

 

Katılımcıların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmekte olduğu belirtilmiştir.

Muay Thai Hakemi Olabilme Şartları:
Madde 24 —Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) En az lise mezunu olmak,
c) Muay Thai lisansına sahip olmak,
d) 18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük olamamak. (24.12.2011 YKK )
e) Hakemlik yapmaya mani bir vücut arızası olmamak, (ortopedik özürlükişiler masa veya yan hakemlik için kursa katılabilirler),
f) Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak,
g) Taksirli suçlar hariçolmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla;zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariçkaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak.
h) Federasyonumuzun Ceza talimatına göre Ceza Kurullarınca haklarında altı aydan fazla veya son üçyıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.
Branşındaki kulüplerin yönetim kurullarında yönetici, antrenör, sporcu veya il temsilcisi olanlar hakem kurslarına katılabilirler. Ancak bu görevlerini muhafaza ettikleri sürece hakemlik yapamazlar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir